Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia.

Lista przedmiotów:

Konsultacje dla studentów

Z pracownikami Katedry można się kontaktować osobiście zgodnie z HARMONOGRAMEM KONSULTACJI oraz za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z adresów podanych na stronach pracowników Katedry.


Modelowanie i analiza konstrukcji
w środowisku SIMULIA-ABAQUSDarmowe zajęcia warsztatowe dla studentów

Materiały elektroniczne udostępniane studentom

Katedra Mechaniki Budowli udostępnia wybrane zasoby elektroniczne, dotyczące niektórych prowadzonych przedmiotów. Odpowiednie zbiory są udostępniane na wydziałowym serwerze Novell Netware - novell.wbiis.tu.koszalin.pl (ścieżka do zasobów Katedry M:/KMB). Przypominamy, że łączność z kontami użytkowników serwera novell.wbiis.tu.koszalin.pl może się odbywać za pośrednictwem oprogramowania typu klient FTP (należy podać pełną nazwę użytkownika, przykładowo: .kowalski.b3z.lab oraz hasło) lub za pomocą przeglądarki WWW poprzez adres ftp://novell.wbiis.tu.koszalin.pl.

Zwracamy również uwagę, że studenci mogą korzystać z licencji systemów operacyjnych i narzędzi programistycznych firmy Microsoft udostępnianych w ramach Programu Microsoft Imagine (dawniej MSDN AA), przez Wydziałową Pracownię Komputerową. Informacje o Microsoft Imagine na stronie Wydziału oraz w pokoju 304C.