Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunkach Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia.

Kursy prowadzone na kierunku Budownictwo (studia I i II stopnia)

Informacje dla studentów

Konsultacje

Konsultacje z pracownikami Katedry Mechaniki Budowli odbywają się zgodnie z planem zajęć.
W sprawach dydaktyki dotyczącej poszczególnych kursów należy bezpośrednio kontaktować się z nauczycielami akademickimi. Kontakt możliwy również przy pomocy poczty elektronicznej.
Adresy poczty elektronicznej i ewentualne dodatkowe informacje na temat zajęć można znaleźć na stronach poszczególnych pracowników Katedry.

Materiały elektroniczne udostępniane studentom

Pracownicy Katedry Mechaniki Budowli udostępniają wybrane zasoby elektroniczne, dotyczące prowadzonych przedmiotów. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych poszczególnych nauczycieli lub pytać o uzyskanie dostępu poprzez pocztę elektroniczną.

Tematy prac dyplomowych

Lista aktualnych tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Budownictwo, do realizacji w Katedrze Mechaniki Budowli jest udostępniana poprzez system APD. W sprawach tematów należy kontaktować się z promotorami odpowiedzialnymi za poszczególne tematy.

Karty obiegowe

Zgodnie z aktualnymi zasadami, obowiązek uzyskania wpisu na karcie obiegowej w Katedrze Mechaniki Budowli, dotyczy wyłącznie studentów realizujących prace dyplomowe w Katedrze.
Aby uzyskać wpis na karcie, należy zgłosić się do swojego promotora.