Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 /406C/
tel.: 94-3478-564
http://www.kmb.tu.koszalin.pl

Here available in English

o Katedrze

Katedra Mechaniki Budowli jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.
W Katedrze Mechaniki Budowli prowadzone są zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji są to m.in. zajęcia z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i dynamiki budowli, teorii sprężystości i plastyczności, stanów granicznych konstrukcji oraz technologii informacyjnych.

W działalności naukowo-badawczej Katedry można wyróżnić zagadnienia:

Informacja dla studentów

Najważniejsze informacje dla studentów znajdują się na stronie ~/dydaktyka
Informacje dodatkowe można uzyskać na stronach nauczycieli lub za posrednictwem poczty elektronicznej, u prowadzących właściwe kursy (przedmioty).