Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Mariusz Ruchwa

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 405C
tel.: 94-3478-566, e-mail: ruchwa@kmb.tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji.
W szczególności:
- modelowanie i analiza złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu Metody
   Elementów Skończonych (MES) /SIMULIA ABAQUS, MATLAB, Autodesk ROBOT/,
- modelowanie numeryczne właściwości nieliniowych materiałów
   (beton, metale, spienione metale, kompozyty włókniste),
- analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
   (uderzenia, wybuchy itp.).

Informacje w bazach:

Polska Bibliografia Naukowa
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1210130/Mariusz_Ruchwa

ResearchGate
www.researchgate.net/profile/Mariusz_Ruchwa/

Google scholar
http://scholar.google.com/citations?user=D8lrhDMAAAAJ&hl=en

ORCID.org
http://orcid.org/0000-0003-2260-8423

Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506519823

Web of Science (TM)
https://apps.webofknowledge.com/...

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/G-5354-2011

GrowKudos (Kudos Innovations Limited)
www.growkudos.com/profiles/132539

De Gruyter Publishers (De Gruyter Open)
https://www.degruyter.com/search?f_0=author&q_0=ruchwa&searchTitles=false

Biblioteka Nauki (CEON - Centrum Otwartej Nauki)
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/4467384d63967776cd267e86597367a9

BazTech - Polska Baza Czasopism Technicznych
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/

Pełne teksty publikacji na stronie kmb/publikacje
www.kmb.tu.koszalin.pl/publikacje/index.htm

Informacje dla studentów

Informacje o konsultacjach, zaliczeniach, materiałach pomocniczych itp.,
znajdują się pod adresem: www.kmb.tu.koszalin.pl/belka

Inne informacje

Komunikat dla internautów -> Komunikat na stronie prywatnej.

Publikacje: