Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Mariusz Ruchwa

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 405C
tel.: 94-3478-566, e-mail: mariusz.ruchwa@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji, w szczególności:
- modelowanie i analiza złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu
   Metody Elementów Skończonych (MES) /SIMULIA-ABAQUS, RFEM Dlubal, Autodesk ROBOT/,
- modelowanie numeryczne właściwości materiałów w zakresie nieliniowym
   (beton, metale, kompozyty, spienione metale),
- analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
   (uderzenia, wybuchy, odporność udarowa konstrukcji itp.).

Informacje w bazach:


Informacje dla studentów

Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć, zaliczeń, konsultacji itp. znajdują się pod adresem: www.kmb.tu.koszalin.pl/belka

Publikacje: