Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Mariusz Ruchwa

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 405C
tel.: 94-3478-566, e-mail: ruchwa@kmb.tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji.
W szczególności:
- modelowanie i analiza złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu Metody
   Elementów Skończonych (MES) /SIMULIA ABAQUS, MATLAB, Autodesk ROBOT/,
- modelowanie numeryczne właściwości nieliniowych materiałów
   (beton, metale, spienione metale, kompozyty włókniste),
- analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
   (uderzenia, wybuchy itp.).

Informacje w bazach:

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie: www.eng.kmb.tu.koszalin.pl/publications/

Informacje dla studentów

Informacje o konsultacjach, zaliczeniach, materiałach pomocniczych itp.,
znajdują się pod adresem: www.kmb.tu.koszalin.pl/belka

Inne informacje

Komunikat dla internautów -> Komunikat na stronie prywatnej.

Publikacje: