Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Mariusz Ruchwa

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 405C
tel.: 94-3478-566, e-mail: ruchwa@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji.
W szczególności:
- modelowanie i analiza złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu Metody
   Elementów Skończonych (MES) /SIMULIA ABAQUS, MATLAB, Autodesk ROBOT/,
- modelowanie numeryczne właściwości nieliniowych materiałów
   (beton, metale, spienione metale, kompozyty),
- analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
   (uderzenia, wybuchy itp.).

Informacje w bazach:


Informacje dla studentów

Pilne/Ważne: Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć, zaliczeń, konsultacji itp. znajdują się pod adresem: www.kmb.tu.koszalin.pl/belka

Informacje na temat zajęć warsztatowych dla studentów studiów stacjonarnych:
www.kmb.tu.koszalin.pl/abaqus

Modelowanie i analiza konstrukcji
w środowisku SIMULIA-ABAQUS
Ogłoszenie o darmowych zajęciach warsztatowych dla studentów
/Budownictwo KBI i BD, sem. 6., stud. stacjonarne/

Publikacje: